About Kristine Gyenese

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Kristine Gyenese has created 7 blog entries.

Tveteråsen har fått to leiebiler!

Bildelingstjenesten Hyre med sine over 400 biler i Oslo, er nå også på Tveteråsen. Med Hyre kan du enkelt leie bil kun ved hjelp av en app, hvor du bestiller og låser opp bilen med mobilen. Bilene leies pr. time [...]

Trivsel

Gjensidig respekt beboere imellom og godt naboskap er noe det til all tid har vært på Tveteråsen, dette ønsker vi selvfølgelig skal fortsette. Det oppfordres til god kommunikasjon med sine nærmeste naboer og ivaretakelse av fellesområde til fellesskapets glede. Velstelthet [...]

Beskjæring og felling av trær

Beplantning og felling av trær i fellesarealet skal behandles av styret før gjennomføring. Kvisting og trimming av trær og busker kan gjennomføres i samråd med de nærmeste naboene. Hver vår vil Tveteråsen Eiendom organisere bortkjøring av hageavfall. Alle aksjonærer vil [...]

Plan for forvaltning, drift og vedlikehold

Styret har utarbeidet en 5 års rullerende vedlikeholdsplan for området samt en plan for vedlikehold og oppgradering av garasjehuset. Begge ovennevnte planer er langsiktige og ivaretar preventivt vedlikehold i henhold til utarbeidede planer og budsjetter. Se også vedtektene § 5

Renovasjon

Tveteråsen Eiendom er tilknyttet kommunal håndtering av søppel som tømmes ukentlig. To steder på området finnes gjenvinnings stasjon for papir og glass.

Bilvaskeplass

Sameiet har felles vaskeplass med innlagt vann, for bruk til vask av bil. Vann er påsatt fra ca 01. mai til ca. 30. september. Området er avmerket med gult og parkering på dette oppmerkede området er forbudt. Det oppfordres til [...]

Go to Top