Generalforsamlingen for driftsåret 2023 vil bli avholdt onsdag 10. mai 2023, kl 1800.
Sted: Aulaen, Ulsrud videregående skole, Tor Jonssons veg 5.

Frist for å melde inn saker er tirsdag 11. april.

Formell innkalling og møtepapirer vil bli sendt ut i forkant av møtet.