Det blir feiing og bortkjøring av grus på hele området vårt her på Tveteråsen den 2 – og 3 april. Biler på garasjetaket og plasser ved vaskeplassen må flyttes disse dagene. Fint om vi får hjelp av beboerne til å rake der det er grus på fellesarealene ut på veiene og legge grusen utover veien og ikke i hauger. Da er det enkelt for maskinene å få det opp og bort.
Takk for hjelpen på forhånd og GOD VÅR.
– og ta vare på hverandre !

Mvh Styret