I denne spesielle situasjonen med koronautbrudd og pålagte restriksjoner
kan Tveteråsen Eiendom AS ikke avholde en fysisk generalforsamling.
Styret foreslår derfor å avholde en forenklet generalforsamling etter
Aksjelovens § 5-7. Se vedlegg.

 

Mvh

Styret Tveteråsen Eiendom AS

Årsrapport 2019