I denne spesielle situasjonen med koronautbrudd og pålagte restriksjoner kan Tveteråsen Eiendom AS dessverre ikke avholde en fysisk generalforsamling i 2021. Styret foreslår derfor også i år å avholde en forenklet generalforsamling etter Aksjelovens § 5-7.

Ta gjerne kontakt med styreleder Lars Hoel på 92620235/styret@tveterasen.no om det er behov for å få ytterligere informasjonsgrunnlag om budsjett, prosjekter, styrearbeid m.m.

Klikk her for å se all dokumentasjon til forenklet ordinær generalforsamling 2021

Svar-/avstemmingsskjema kan lastes ned her