I denne spesielle situasjonen med korona blir det vanskelig for Tveteråsen Eiendom AS å avholde fysisk generalforsamling i 2022. Styret foreslår derfor også i år å avholde en forenklet generalforsamling etter Aksjelovens § 5-7.

Ta gjerne kontakt med styreleder Lars Hoel på 92620235/styret@tveterasen.no om det er behov for å få ytterligere informasjonsgrunnlag om budsjett, prosjekter, styrearbeid m.m.

Klikk her for å se invitasjon og dokumentasjon til forenklet ordinær generalforsamling 2022