Mandag 12/4 og tirsdag 13/4 skal området vårt feies. Det vil si veiene som tilhører Tveteråsen Eiendom, den kommunale hovedveien feies i en egen runde. Det vil bli skiltet, og styret anmoder alle beboere om å parkere i garasjen og langs hovedveien disse to dagene. Hengere på garasjetaket kan stå, men biler må flyttes derifra mandag morgen. Det vil også være til hjelp hvis folk feier litt grus inn på veiene fra gress osv. rundt/foran sin egen bolig.

 

Fra midten av april til 10. mai vil det være plass til oppsamling av kvist og småtrær utenfor ekkorommet. Styret vil samtidig understreke at det ikke er meningen at hageavfall skal dumpes i skråninger på området.