Alle eiere av rekkehus og leiligheter på Tveteråsen har rett og plikt til å være aksjonærer i Tveteråsen Eiendom AS. Selskapet eier og forvalter garasjehuset og fellesarealene på området. Ved et eventuelt salg må alle dokumentene følge boligen.  Dette gjelder aksjebrev, andelsobligasjoner (1 – 3 stk) og ev. leiekontrakt til garasjeplass. Selger må transportere dokumentene til ny eier og sende de til Tveteråsen Eiendom AS for godkjenning. Den nye eieren må ta kontakt med Tveteråsen Eiendom AS for å få overlevert dokumentene og for å tiltre aksjonæravtalen, leieavtale og pantobligasjon (tinglyst heftelse på kr 3.000).

  • Eierskiftegebyr rekkehus                        kr 7.500
  • Eierskiftegebyr leilighet                          kr 2.500
  • Gebyr for informasjonsinnhenting     kr 1.500

Kontaktinfo for eierskifte

Post:   Tveteråsen Eiendom AS, Olav Nygardsveg 123, 0688 Oslo
Epost: regnskap@tveterasen.no
Tlf:       93 43 28 21 (Gurid)