Generalforsamling/Styret

Generalforsamlingen er høyeste organ i Tveteråsen Eiendom AS. Generalforsamling avholdes årlig innen utgangen av juni måned, her blir styret i selskapet blir valgt. Styret bestårav 3 – 5 medlemmer, og inntil to vara-medlemmer. Styreleder velges hvert år og styremedlemmer og vara velges for to år av gangen. Kun aksjonærer kan velges.

Tveteråsen Eiendom AS

Alle rekkehusene, totalt 202 boenheter, er aksjonærer i Tveteråsen Eiendom AS. Dets formål er administrasjon, vedlikehold og drift av alle fellesarealer, adkomstveier, lokalt hovedledningsnett og belysningsanlegg. Se også vedtektene § 3.

Boligsameiet Olav Nygardsveg 212, 214 og 216

Sameiene består av tre blokker med 48 selveide leiligheter. De har sitt eget styre som ivaretar deres fellesinteresser. Leilighetene er en del av Tveteråsen Eiendom AS.