Informasjon om elbil og lading på Tveteråsen

24. mars 2022: Prisen for lading er endret. Se «Økonomi og ladepriser».

Etter vedtak på Generalforsamlingen i Tveteråsen Eiendom i 2018, ble det i 2019 installert og igangsatt et felles ladeanlegg for elbiler. Vi har nå et moderne ladeanlegg som kan bruks av alle aksjonærer.

Prosjektering og infrastruktur i hele garasjehuset, inkludert kabling, styringstavle, ny trafo og trådløst internett ble bekostet av Tveteråsen Eiendom AS.

Selve ladestasjonen, tilkobling og programmering av denne bekostes av den enkelte aksjonær og bruker.

Økonomi:

Betaling og administrasjon av anlegget er satt bort til Charge365. Alle brukere av anlegget må opprette en konto hos de. Kontoen gjør det mulig for brukeren å foreta betaling samt følge med på eget forbruk og lademønster via en egen mobil-app eller via deres web-portal.

Økonomien i ladeanlegget skal i utgangspunktet gå i null, men styret har besluttet at brukere av anlegget skal være med på å koste vedlikeholde. Det betyr at de aksjonærene som benytter anlegget, også må være med på å bygge opp en sum (ca. 10 000,- pr år) som skal kunne benyttes på fremtidig vedlikehold og service på fellesutstyr. Herunder også internettforbindelse i garasjeanlegget som laderne er tilkoblet.

Tveteråsen Eiendom AS er en bedriftskunde. Det betyr at vi får et fordyrende effektledd på vår strømpris. Denne varierer med årstiden. Effektleddet forklares slik på Elvia sine nettsider

«Tariffene har ulik prising i periodene vinter 1 (januar, februar og desember), vinter 2 (mars og november) og sommer (april til og med oktober).

Elvias effekttariffer for timemålte anlegg har en betydelig vinterdominert prising. Dette for å gjenspeile at kraftnettet må bygges ut for å tåle forbrukstoppene om vinteren samt at kostnadene ved å bygge nett i stor grad bestemmes av disse toppene. Hvis du reduserer ditt maksimalforbruk i vinterperioden vil det raskt gi utslag i lavere regning. Du kan redusere maksimalforbruket ditt ved å fordele forbruket så jevnt som mulig gjennom døgnet de dagene du har høyest forbruk

Styret vil endre ladeprisen slik at det økonomiske målet skal oppnås. I og med at det er store variasjoner og etterslep vil brukerne kunne oppleve at prisene ikke alltid følger markedsprisene.

Ladeprisen fra 24. mars 2022 satt ned til kr. 4,00 pr. kWt. Vi hadde ved utgangen av 2021 et underskudd på balansen mellom forbruk og innbetaling. Vi er nå i pluss igjen og vil prøve en forsiktig senking av prisen. Hovedårsaken for at vi nå går i pluss er at vi fikk endret forbrukerkode for garasjeanlegget til «husholdning» og at vi da kom inn under regjeringens prisstøtte til sameier som gjelder for desember 2021 til mars 2022. Hvis prisstøtten blir videreført for sameier og borettslag vil det forhåpentligvis gjøre at vi kan senke prisene ytterligere ut over våren. Målet er å gå i null, men det er krevende med de unormale prisene vi har hatt i vinter.

Prisen er inkludert administrasjonskostnaden til Charge365 på 15%. Forrige prisendring var januar 2021 (kr. 5,00).

Strømstønad til boligselskap og sameier, januar 2022: Styret vil kontakte vårt nettselskapet for å påse at våre fellesutgifter for strøm blir vurdert med i ordningen som er fremlagt av regjeringen 21. januar. En eventuell tilbakebetaling av strømutgifter vil gjøre at vi reduserer timeprisen igjen så snart som mulig. Ordningen skal ha tilbakevirkning fra desember 2021.

Tips: For å bidra til å holde prisen nede anbefale vi å lade på den tiden av døgnet/uka som har lavest strømpris. Normalt natt og helg. Det er også bra å fordele ladingen utover døgnet for å unngå de høye toppene som vanligvis er på ettermiddagen. Benytt Charge365-appen for starte ladingen på ønsket tidspunkt

Nye brukere:

Aksjonærer som ønsker å ta i bruk ladeanlegget bes laste ned og fylle ut skjema for ladestasjon på Tveteråsen. Skjema sendes til lading@tveterasen.no.

Styret avtaler pris fra installatøren. Dette inkluderer ladestasjon og installasjon. Styret har som mål å fortløpende bestille installasjon slik at aksjonærene ikke må vente på en felles installasjon pr. år. Leveringstiden varierer, men normal vil det være mulig å få levert innen 3-4 uker.

Prisen på nyinstallasjon var i oktober 2021 ca. kr 24 000,- ink. moms. Prisene vil komme til å variere, men aksjonærene vil få oppgitt prisen før bindende bestilling. Kostnadene faktureres direkte til aksjonæren fra installatør.

Meld inn ditt behov så tidlig som mulig. Benytter du ikke laderen, så betaler du heller ikke for bruk.

Ladeplassen:

Laderne plasseres i bakkant av aksjonærens plass i P-huset. Styret og installatøren avgjør om det trengs en egen monteringsplate for å gi laderen tilgjengelighet og beskyttelse. Husk at feil på bil, ladekabel, lader og abonnement er aksjonærens ansvar. Styret (lading@tveterasen.no) og vaktmester kan kontaktes ved problemer. Vi vil så godt vi kan hjelpe til men vi har ingen garanti på responstid eller noe 24/7 vakt. Hjelp kan også innbefatte å videreformidle kontakt med servicepersonell.

Kapasiteten på den enkelte ladeplass avhenger av den totale belastningen av anlegget og den belastningen som er i den enkelte enhet laderen tilhører. I hver enhet kan det være opp til ti ladere. Ladehastighet kan også variere ut i fra type bil og ladekabel.

Det gamle ladeanlegget på taket skal avvikles og benyttes kun for midlertidige ladebehov såfremt det er ledig kapasitet. To av plassene er leid ut til en bildelingstjeneste. Søknad om bruk sendes styret v lading@tveterasen.no. Det betales en månedsleie for bruken.

Husk at ladeplassene på taket ikke skal benyttes uten tillatelse fra styret. Ulovlig bruk medfører kostnad for dine naboer.

Er du usikker på om din lader fungerer kan du be om å få låne laderen til en nabo for å teste. Du benytter da din ladekonto hos Charge365 og ladingen vil belastes deg. Det kan være du må registrere deg som bruker av ladeplassen.

Snarveier for hjelp:

Support Charge365

Informasjon om Zaptec ladere

Spørsmål om lading kan rettes til styret via: lading@tveterasen.no.

Vennlig hilsen

Styret i Tveteråsen Eiendom AS

Mars 2022