Informasjon om elbil og lading på Tveteråsen

23. november 2023: Prisen for lading er endret til kr. 3,00 pr kWt. Se mer under «Økonomi». Vi har også installert en ny og bedre antenne. Dette, sammen med bytte av en defekt kommunikasjonsboks vil forhåpentligvis gi stabilere bruk fremover. Vi vil se videre på utbedringen av det interne Wifi-nettet.

Etter vedtak på Generalforsamlingen i Tveteråsen Eiendom i 2018, ble det i 2019 installert og igangsatt et felles ladeanlegg for elbiler. Vi har nå et moderne ladeanlegg som kan brukes av alle aksjonærer.

Prosjektering og infrastruktur i hele garasjehuset, inkludert kabling, styringstavle, ny trafo og trådløst internett ble bekostet av Tveteråsen Eiendom AS.

Selve ladestasjonen, tilkobling og programmering av denne bekostes av den enkelte aksjonær og bruker.


Økonomi:

Betaling og administrasjon av anlegget er satt bort til Charge365. Alle brukere av anlegget må opprette en konto hos de. Kontoen gjør det mulig for brukeren å foreta betaling samt følge med på eget forbruk og lademønster via en egen mobil-app eller via deres web-portal.

Økonomien i ladeanlegget skal i utgangspunktet gå i null, men styret har besluttet at brukere av anlegget skal være med på å finansiere vedlikeholdet. I praksis vil det skje ved at vi i løpet av ett år krever inn ca. 10.000 kr. mer enn de faktiske kostnadene. Dette skal dekke vedlikehold, service og oppgradering av fellesutstyr. Dette inkluderer det trådløse nettet i garasjen som ladestasjonene kommuniserer med og Internettforbindelsen ut.

Tveteråsen Eiendom AS er en bedriftskunde. Det betyr at vi får et fordyrende effektledd på vår strømpris. Denne varierer med årstiden. Effektleddet forklares slik på Elvia sine nettsider

«Tariffene har ulik prising i periodene vinter 1 (januar, februar og desember), vinter 2 (mars og november) og sommer (april til og med oktober).

Elvias effekttariffer for timemålte anlegg har en betydelig vinterdominert prising. Dette for å gjenspeile at kraftnettet må bygges ut for å tåle forbrukstoppene om vinteren samt at kostnadene ved å bygge nett i stor grad bestemmes av disse toppene. Hvis du reduserer ditt maksimalforbruk i vinterperioden vil det raskt gi utslag i lavere regning. Du kan redusere maksimalforbruket ditt ved å fordele forbruket så jevnt som mulig gjennom døgnet de dagene du har høyest forbruk.»

Styret vil endre ladeprisen slik at det økonomiske målet skal oppnås. I og med at det er store variasjoner og etterslep vil brukerne kunne oppleve at prisene ikke alltid følger markedsprisene.

Ladeprisen fra 23. november 2023 satt til kr. 3,00 pr. kWt på grunn av stigende vinterpriser og at effektleddet vil få større påvirkning.

For garasje-anlegget har vi forbrukerkode «husholdning» og vi dermed kom inn under regjeringens prisstøtte til husholdningene. Hvis prisstøtten blir videreført for sameier og borettslag vil dette være økonomisk gunstig for våre ladepriser.

Tips: For å bidra til å holde prisen nede anbefale vi å lade på den tiden av døgnet/uka som har lavest strømpris. Normalt natt og helg. Det er også bra å fordele ladingen utover døgnet for å unngå de høye toppene som vanligvis er på ettermiddagen. Benytt Charge365-appen for starte ladingen på ønsket tidspunkt.


Nye brukere:

Aksjonærer som ønsker å ta i bruk ladeanlegget bes laste ned og fylle ut skjema for ladestasjon på Tveteråsen. Skjema sendes til lading@tveterasen.no. Styret avtaler pris medinstallatøren. Dette inkluderer ladestasjon og installasjon. Styret har som mål å fortløpende bestille installasjon slik at aksjonærene ikke må vente på en felles installasjon pr. år. Leveringstiden varierer, men normal vil det være mulig å få ladestasjonen levert og installertinnen 3-4 uker.

Prisen på nyinstallasjon har siden oktober 2021 vært ca. kr 24 000,- ink. moms. Prisene vil komme til å variere, men aksjonærene vil få oppgitt prisen før bindendebestilling. Kostnadene faktureres direkte til aksjonæren fra installatør.

Meld inn ditt behov så tidlig som mulig. Benytter du ikke laderen, så betaler du heller ikke for bruk.


Ladeplassen:

Laderne plasseres i bakkant av aksjonærens plass i p-huset. Styret og installatøren avgjør om det trengs en egen monteringsplate for å gi laderen tilgjengelighet og beskyttelse. Husk at feil på bil, ladekabel, lader og Charge365-abonnement er aksjonærens ansvar og må rettes til den aktuelle leverandøren. Styret tar vegne av Tveteråsen Eiendom ansvar for infrastrukturen, inkludert selve Internettforbindelsen.

Styret har hengt opp plakater i p-huset med informasjon om hvordan feilsøke og melde feil på laderne. Vi har erfart at de to vanligste problemene er at sikringen på ladeenheten slår ut eller at enheten mister kontakten med nærmeste trådløse aksesspunkt. Dette kan løses ved hhv. å vippe opp igjen sikringen og starte ladeenheten på nytt (se Zaptec sin brukermanual, evt. https://zaptec.com/support/)

Kapasiteten på den enkelte ladeplass avhenger av den totale belastningen av anlegget og den belastningen som er i den enkelte enhet (kurs) laderen tilhører. I hver enhet kan det være opp til ti ladere. Ladehastighet kan også variere ut i fra type bil og ladekabel.

Det gamle ladeanlegget på taket skal avvikles og det leies nå kun ut til et fåtall beboere. Det vil ikke bli inngått nye avtaler på disse laderne.

Husk at ladeplassene på taket ikke skal benyttes uten tillatelse fra styret. Ulovlig bruk medfører kostnad for oss alle i sameiet.

Er du usikker på om din lader fungerer kan du be om å få låne laderen til en nabo for å teste. Du benytter da din ladekonto hos Charge365 og ladingen vil belastes deg. Det kan være du må registrere deg som bruker av ladeplassen.


Snarveier for hjelp:

Support Charge365

Informasjon om Zaptec ladere

Spørsmål om lading kan rettes til styret via: lading@tveterasen.no.

Vennlig hilsen

Styret i Tveteråsen Eiendom AS

April 2023