Informasjon om elbil og lading på Tveteråsen 

 

Etter vedtak på Generalforsamlingen i Tveteråsen Eiendom i 2018, ble det i 2019 installert og igangsatt et felles ladeanlegg for elbiler. Vi har nå et moderne ladeanlegg som kan bruks av alle aksjonærer. 

 Prosjektering og infrastruktur i hele garasjehuset, inkludert kabling, styringstavle og ny trafo, ble bekostet av Tveteråsen Eiendom as  

Selve ladestasjonen, tilkobling og programmering av denne bekostes av den enkelte aksjonær og bruker.  

 

Økonomi:  

Betaling og administrasjon av anlegget er satt bort til Charge365. Alle brukere av anlegget må opprette en konto hos de. Kontoen gjør det mulig for brukeren å foreta betaling samt følge med på eget forbruk og lademønster via en egen mobil-app eller via deres web-portal. 

 Økonomien i ladeanlegget skal i utgangspunktet gå i null, men styret har besluttet at brukere av anlegget skal være med på å koste vedlikeholde av anlegget.  Det betyr at de aksjonærene som benytter anlegget, også må være med på å bygge opp en sum (ca. 10 000,- pr år) som skal kunne benyttes på fremtidig vedlikehold og service. 

 Ladeprisen frem til oktober 2020 har vært kr 2,00 pr. kWt. Denne prisen har vært fast igjennom året. I tillegg kommer en administrasjonskost fra Charge365 på 15%. Totalsum blir da kr 2,30 pr. kWt. 

Erfaringer fra et års drift er at vi gikk ca. i null. Styret må sannsynligvis justere dagens pris for at vi skal kunne bygge opp en sum til service og vedlikehold. Alternativt må det innhentes en årlig fast sum av de som benytter ladeanlegget.   

 

Nye brukere:  

Aksjonærer som ønsker å ta i bruk ladeanlegget bes laste ned og fylle ut skjema for ladestasjon på Tveteråsen. Skjema sendes til lading@tveterasen.no. 

Styret vil samle opp henvendelsene og innhente pris på ladestasjon og installasjon. Styret har som mål å foreta en årlig installasjon for nye brukere. De to siste installasjonsrundene har vært desember 2019 og oktober 2020 

 Prisen på nyinstallasjon var i oktober 2020 ca. kr 23 000,- ink. moms. Prisene vil komme til å variere, men aksjonærene vil få oppgitt prisen før bindende bestilling. Kostnadene faktureres direkte til aksjonæren. 

Meld inn ditt behov så tidlig som mulig. Benytter du ikke laderen, så betaler du heller ikke for bruk. 

 

Ladeplassen: 

Laderne plasseres i bakkant av aksjonærens plass i P-huset. Installatøren avgjør om det trengs en egen monteringsplate for å gi laderen tilgjengelighet og beskyttelse. Husk at feil på bil, ladekabel, lader og abonnement er aksjonærens ansvar. Styret og vaktmester kan kontaktes ved problemer og vi vil så godt vi kan prøve å hjelpe til. Alternativt kan vi videreformidle kontakt med servicepersonell.  

 Kapasiteten på den enkelte ladeplass avhenger av den totale belastningen av anlegget og den belastningen som er i den enkelte enhet. I hver enhet er det opp til ti ladere. Ladehastighet kan også variere ut i fra type bil og ladekabel.  

 Det gamle ladeanlegget på taket skal avvikles og benyttes kun for midlertidige ladebehov såfremt det er ledig kapasitet. To av plassene er leid ut til en bildelingstjeneste. Søknad om bruk sendes styret v lading@tveterasen.no. Det betales en månedsleie for bruken 

 

Andre spørsmål om lading kan rettes til styret via: lading@tveterasen.no. 

 

Vennlig hilsen 

Styret i Tveteråsen Eiendom AS 

Oktober 2020