Tveteråsen Eiendom har deltidsansatt vaktmester som bor på området. Vaktmesteren tar seg av det daglige vedlikeholdet av fellesarealene og garasjehuset, inkl. belysning inne/ute og gressklipping på store fellesarealer. Det er engasjert et eksternt selskap; Frode Gran AS for snømåking, strøing samt rydding og feiing av området.

Aksjonærene er selv ansvarlige for stell og vedlikehold av eget selveiet areal, samt de delene av fellesarealene som ligger inntil eget hus på begge sider.

Vaktmester Stein Aastorp Andersen kan dersom noe haster kontaktes mellom kl. 08-22 på tlf. 91861622, ellers på e-post: vaktmester@tveterasen.no

Vaktmester