Parkering av alle kjøretøy skal foregå i garasjehuset eller på anviste plasser. Parkering på stikkveier i bo området er ikke tillatt, det er kun tillat for lasting og lossing utenfor egen bolig i korte perioder. Ved kjøring i stikkveier er fartsgrensen 10 km/timen.
Gjesteparkering skal foregå på garasjetaket eller i vei. Det oppfordres til at alle informerer sine gjester og besøkende om parkeringsreglene.
Kjøretøy som allikevel parkerer utenom anviste plasser og som dermed er til hinder for utrykningskjøretøy vil bli fjernet uten varsel og for eiers egen regning og risiko.

Garasjehuset har 239 garasjeplasser og i tillegg 100 parkeringsplasser
på taket. Tveteråsen Eiendom AS har som formålå drifte og vedlikehold anlegget på vegne av aksjonærene. Drift og vedlikehold av garasjehuset er en del av felleskostnadene. Det er ikke tillatt å bruke garasjeplassen eller parkeringen på taket som lagringsplass for annet en bil og eventuelt biltilbehør.
På garasjetaket skal det ikke parkeres campingvogner eller avskiltede kjøretøy, disse vil i tilfelle bli fjernet for eiers regning og risiko. Motorsykler skal parkeres på egen parkering i nordenden av garasjetaket, dette for å ivareta takdekket.

Det finnes mulighet for lading av el – og hybridbiler, ta kontakt med styret for oblat for lading.

Garasjeportåpner

Vi funnet en universalsender for garasjeport som ikke koster så mye og som er mulig å programmere til alle portene. Dere kan selv kjøpe senderen, men ta kontakt med styret for avtale om programmering.

Her er garasjen
Her er parkeringsplassene på taket av garasjen