Informasjon aksjonærer / beboere

Informasjon aksjonærer / beboere2020-06-10T11:30:57+02:00

Reguleringsbestemmelser for Tveteråsen

Styret mottar spørsmål til endringer knyttet til rekkehusene.  Det kan gjelde utbedring av atrium eller bygging av bod/inngangsparti. Følgende regler har vært førende fra Oslo Kommune. Se vedlegg. Er du tvil om etterlevelse av reglene, kan det være hensiktsmessig å kontakte Plan og Bygningsetaten.  Reguleringsbestemmelser S-1387

Protokoll fra Generalforsamling 2023

Protokoll fra generalforsamling 2023 ligger under denne fanen: Informasjon – Informasjon fra styret.

 

Protokoll Gen forsamling 20230510

Trivsel

Gjensidig respekt beboere imellom og godt naboskap er noe det til all tid har vært på Tveteråsen, dette ønsker vi selvfølgelig skal fortsette. Det oppfordres til god kommunikasjon med sine nærmeste naboer og ivaretakelse av fellesområde til fellesskapets glede. Velstelthet er vesentlig for god trivsel og alle beboere er ansvarlig for å ta vare på området på best mulig måte. Den enkelte har, utenfor egen eiendom, ingen rett til utbygging eller beplantning etc. Fellesarealene skal være tilgjengelige for alle og ikke stride mot utomhusplanen. Barn skal kunne leke i et trygt og bilfritt bomiljø, og eldre skal kunne ferdes ute på trygge, strødde og opplyste gangveier

Beskjæring og felling av trær

Beplantning og felling av trær i fellesarealet skal behandles av styret før gjennomføring. Kvisting og trimming av trær og busker kan gjennomføres i samråd med de nærmeste naboene.
Hver vår vil Tveteråsen Eiendom organisere bortkjøring av hageavfall. Alle aksjonærer vil få nærmere informasjon om dette.

Plan for forvaltning, drift og vedlikehold

Styret har utarbeidet en 5 års rullerende vedlikeholdsplan for området samt en plan for vedlikehold og oppgradering av garasjehuset. Begge ovennevnte planer er langsiktige og ivaretar preventivt vedlikehold i henhold til utarbeidede planer og budsjetter. Se også vedtektene § 5

Renovasjon

Tveteråsen Eiendom er tilknyttet kommunal håndtering av søppel som tømmes ukentlig. To steder på området finnes gjenvinnings stasjon for papir og glass.

Bilvaskeplass

Sameiet har felles vaskeplass med innlagt vann, for bruk til vask av bil. Vann er påsatt fra ca 01. mai til ca. 30. september. Området er avmerket med gult og parkering på dette oppmerkede området er forbudt. Det oppfordres til at alle brukere rydder etter seg og forlater vaskeplassen slik de ønsker å møte den.

Gå til toppen