Kjære aksjonærer og beboere på Tveteråsen

Boligfeltet på Tveteråsen ble utbygd fra 1964 – 68, tegnet av arkitekt Bengt Espen Knutsen og senere belønnet med Sundt´s premie for i arkitektonisk fremdragende privatbygninger i Oslo. Husene på Tveteråsen er selveiet slik at hver aksjonær eier sitt eget gårds og bruksnummer. Fellesarealene og garasjehuset er eiet av Tveteråsen Eiendom, som igjen er eid av alle aksjonærer og beboere i felleskap.