About Tveteråsen Eiendom

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Tveteråsen Eiendom has created 12 blog entries.

Nyttig info om garasjeprosjektet

Her er en veldig grundig og nyttig presentasjonsvideo av hvorfor og hvordan rehabiliteringen av garasjehuset er planlagt. Styret understreker at vi så langt har kun har laget et godt grunnlag for rehabiliteringsprosjektet og at gjennomføringen av rehabiliteringen betinger godkjennelse av [...]

Kandidater til styreverv?

Valgkomiteen i Tveteråsen Eiendom AS ønsker innspill på kandidater til neste års styre – også på kandidater til styreleder. Styret er viktig for oss som bor på Tveteråsen, og vi trenger flinke folk som ønsker å bidra for fellesskapet. Som [...]

Invitasjon til forenklet generalforsamling for driftsåret 2020

I denne spesielle situasjonen med koronautbrudd og pålagte restriksjoner kan Tveteråsen Eiendom AS dessverre ikke avholde en fysisk generalforsamling i 2021. Styret foreslår derfor også i år å avholde en forenklet generalforsamling etter Aksjelovens § 5-7. Ta gjerne kontakt med [...]

Digital fakturering

Tveteråsen Eiendom har gått over til nytt faktureringsprogram med utsending av fakturaer på e-post. Hvis du ikke har mottatt faktura for fellesutgifter for januar - mars, sjekk om e-posten har havnet i søppelposten eller send en e-post til regnskap@tveterasen.no. I [...]

Frist for innspill til generalforsamling

Styret i Tveteråsen Eiendom as orienterer om at fristen for å komme med innspill til tiltak for neste budsjettperiode/generalforsamling er satt til 1.februar 2021. Konkrete forslag til vedtak og kostnadsestimat sendes styret@tveterasen.no.

Julegrantenning avlyst

På grunn av corona og rådende restriksjoner i Oslo ser dessverre styret seg nødt til å avlyse den tradisjonelle julegrantenningen i år. Det jobbes med å finne alternative løsninger som kan ivareta noe av den gode førjulsstemningen dette arrangementet skaper. [...]

Trafikksikkerhet på Tveteråsen

Styret jobber med flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten på området vårt. Noe involverer bymiljøetaten (og tar tid), mens noe kan vi gjøre selv. Et forslag vi har mottatt, er å opprette såkalte "hentepunkter" som budbiler kan oppfordres til å [...]

Oppdatert avtale med Telia (Get)

I sommer inngikk styret en ny og forbedret avtale med Get (nå hetende Telia) som leverandør for bredbånd og TV. I den nye avtalen får alle doblet bredbåndshastigheten sin (det skal ha skjedd automatisk), samt den nyeste TV-boksen med bl.a [...]

Go to Top