Sameiet har felles vaskeplass med innlagt vann, for bruk til vask av bil. Vann er påsatt fra ca 01. mai til ca. 30. september. Området er avmerket med gult og parkering på dette oppmerkede området er forbudt. Det oppfordres til at alle brukere rydder etter seg og forlater vaskeplassen slik de ønsker å møte den.