Styret har utarbeidet en 5 års rullerende vedlikeholdsplan for området samt en plan for vedlikehold og oppgradering av garasjehuset. Begge ovennevnte planer er langsiktige og ivaretar preventivt vedlikehold i henhold til utarbeidede planer og budsjetter. Se også vedtektene § 5