Informasjon aksjonærer / beboere

Reguleringsbestemmelser for Tveteråsen

Styret mottar spørsmål til endringer knyttet til rekkehusene sine. Det kan gjelder utbedring av atrium eller bygging av bod/inngangsparti. Følgende regler har vært førende fra Oslo Kommune. Se vedlegg. Er du tvil om etterlevelse av reglene, kan det være hensiktsmessig [...]

Trivsel

Gjensidig respekt beboere imellom og godt naboskap er noe det til all tid har vært på Tveteråsen, dette ønsker vi selvfølgelig skal fortsette. Det oppfordres til god kommunikasjon med sine nærmeste naboer og ivaretakelse av fellesområde til fellesskapets glede. Velstelthet [...]

Beskjæring og felling av trær

Beplantning og felling av trær i fellesarealet skal behandles av styret før gjennomføring. Kvisting og trimming av trær og busker kan gjennomføres i samråd med de nærmeste naboene. Hver vår vil Tveteråsen Eiendom organisere bortkjøring av hageavfall. Alle aksjonærer vil [...]

Plan for forvaltning, drift og vedlikehold

Styret har utarbeidet en 5 års rullerende vedlikeholdsplan for området samt en plan for vedlikehold og oppgradering av garasjehuset. Begge ovennevnte planer er langsiktige og ivaretar preventivt vedlikehold i henhold til utarbeidede planer og budsjetter. Se også vedtektene § 5

Renovasjon

Tveteråsen Eiendom er tilknyttet kommunal håndtering av søppel som tømmes ukentlig. To steder på området finnes gjenvinnings stasjon for papir og glass.

Bilvaskeplass

Sameiet har felles vaskeplass med innlagt vann, for bruk til vask av bil. Vann er påsatt fra ca 01. mai til ca. 30. september. Området er avmerket med gult og parkering på dette oppmerkede området er forbudt. Det oppfordres til [...]

Gå til toppen