Gjensidig respekt beboere imellom og godt naboskap er noe det til all tid har vært på Tveteråsen, dette ønsker vi selvfølgelig skal fortsette. Det oppfordres til god kommunikasjon med sine nærmeste naboer og ivaretakelse av fellesområde til fellesskapets glede. Velstelthet er vesentlig for god trivsel og alle beboere er ansvarlig for å ta vare på området på best mulig måte. Den enkelte har, utenfor egen eiendom, ingen rett til utbygging eller beplantning etc. Fellesarealene skal være tilgjengelige for alle og ikke stride mot utomhusplanen. Barn skal kunne leke i et trygt og bilfritt bomiljø, og eldre skal kunne ferdes ute på trygge, strødde og opplyste gangveier