Styret mottar spørsmål til endringer knyttet til rekkehusene.  Det kan gjelde utbedring av atrium eller bygging av bod/inngangsparti. Følgende regler har vært førende fra Oslo Kommune. Se vedlegg. Er du tvil om etterlevelse av reglene, kan det være hensiktsmessig å kontakte Plan og Bygningsetaten.  Reguleringsbestemmelser S-1387