Det er nå etablert en lånestasjon med diverse utstyr som vi som bor på Tveteråsen kan låne, vederlagsfritt! Se vedlegg for detaljer.