Nyheter

Dugnad på lekeplassen 06. og 07.mai 2024

Det blir vårdugnad på lekeplassen mandag 06. mai og 07.mai fra kl. 17:30 til kl. 21:00 begge dager. Se vedlagte arbeidsliste over oppgaver som ønskes gjennomført. Vel møtt !Dugnad_lekeplass_innkalling_mai2024Med vennlig hilsenStyret Tveteråsen Eiendom

Feiing og vårrydding på Tveteråsen våren 2024

Den 02. og 03. mai 2024 vil Frode Gran komme med traktor og feiemaskin og samle opp all grus på hovedveiene på Tveteråsen. Det oppfordres til at rodene har gjennomført dugnad innen utgangen av april 2024. Innlevering av hageavfall vil [...]

Invitasjon til Generalforsamling og aksjonærmøte 2024

Alle aksjonærer i Tveteråsen Eiendom AS ønskes velkommen til årets Generalforsamling 18. april kl. 18 på Ulsrud Videregående skole. Herunder finner dere alle relevante saksdokumenter: Klikk her for å lese årsrapport for driftsåret 2023 Klikk her for beskrivelse av innmeldte [...]

Dato for generalforsamling 2024

Styret minner om at Generalforsamling 2024 i Tveteråsen Eiendom avholdes den 18. april 2024. Nærmere innkalling og saksliste vil bli sendt ut i god tid før møtet.. Saker som skal handsamst på dagsorden må være styret i hende innen 18.mars [...]

Ferdigstilling av lekeplassen

Lekeplassen vår skal endelig gjøres helt ferdig, arbeidene starter opp i uke 19. Klikk på denne lenken for informasjon om siste fase av oppgraderingen.

Status for rehabilitering av garasjehuset 

Dagens styre som ble valgt etter generalforsamlingen 2022, bestemte seg for å videreføre arbeidet som var gjort av det forrige styret med den samme konsulentbistanden.  Første halvår i 2022 ble en rekke entreprenører kontaktet i forkant av en tilbudsinnbydelse på [...]

Oppdatering om ny lekeplass

Prosjektet som omhandler oppgradering av lekeplassen på området vårt er nå klart. Se vedlagte skriv som gir fyldig informasjon om hva som skal skje og når. Informasjon om lekeplassen mvh, Styret

Nyttig info om garasjeprosjektet

Her er en veldig grundig og nyttig presentasjonsvideo av hvorfor og hvordan rehabiliteringen av garasjehuset er planlagt. Styret understreker at vi så langt har kun har laget et godt grunnlag for rehabiliteringsprosjektet og at gjennomføringen av rehabiliteringen betinger godkjennelse av [...]

Kandidater til styreverv?

Valgkomiteen i Tveteråsen Eiendom AS ønsker innspill på kandidater til neste års styre – også på kandidater til styreleder. Styret er viktig for oss som bor på Tveteråsen, og vi trenger flinke folk som ønsker å bidra for fellesskapet. Som [...]

Gå til toppen