Telia har nå avsluttet oppgraderingen av nettet på Tveteråsen som en del av den nye TV/Bredbåndsavtalen.  I vedlagte skriv er det litt om prosjektet, hvordan den enkelte beboere kan teste hastighet og melde fra til Telia om avvik i leveransen.

Med vennlig hilsen
Styret i Tveteråsen Eiendom

Informasjon-aksjonærer-bredbånd-tv-29-05-2024-v2