Den 02. og 03. mai 2024 vil Frode Gran komme med traktor og feiemaskin og samle opp all grus på hovedveiene på Tveteråsen. Det oppfordres til at rodene har gjennomført dugnad innen utgangen av april 2024. Innlevering av hageavfall vil pågå frem til 10. mai 2024 på anvist område utenfor Ekkorommet.

Hilsen Vaktmestrene og styret