Vedlagt er protokoll fra Generalforsamlingen avholdt 18.april 2024 2024 for Tveteråsen Eiendom AS

Protokoll 20240418