Tveteråsen Eiendom har gått over til nytt faktureringsprogram med
utsending av fakturaer på e-post. Hvis du ikke har mottatt faktura for
fellesutgifter for januar – mars, sjekk om e-posten har havnet i
søppelposten eller send en e-post til regnskap@tveterasen.no. I løpet av
våren vil vi også tilby e-faktura.