Alle aksjonærer i Tveteråsen Eiendom AS ønskes velkommen til årets Generalforsamling 18. april kl. 18 på Ulsrud Videregående skole. Herunder finner dere alle relevante saksdokumenter:

Klikk her for å lese årsrapport for driftsåret 2023

Klikk her for beskrivelse av innmeldte saker og styrets innstilling

Klikk her for å se valgkomiteens innstilling

Klikk her for å lese årsrapport for driftsåret 2023

Klikk her for beskrivelse av innmeldte saker og styrets innstilling

Klikk her for å se valgkomiteens innstilling