Valgkomiteen i Tveteråsen Eiendom AS ønsker innspill på kandidater til neste års styre – også på kandidater til styreleder. Styret er viktig for oss som bor på Tveteråsen, og vi trenger flinke folk som ønsker å bidra for fellesskapet. Som styreleder er det en fordel med erfaring fra ledelse og prosjektarbeid. For styremedlemmene er det fint med ulik bakgrunn, alder mv, og vi ser det kan være en fordel at noen har litt teknisk erfaring. Styreleder velges for 1 år og er på valg hvert år. Styremedlemmene velges for 2 år slik at halvparten er på valg hvert år.

For nærmere info eller tips til kandidater ta kontakt med Gurid på e-post regnskap@tveterasen.no.