Her er en veldig grundig og nyttig presentasjonsvideo av hvorfor og hvordan rehabiliteringen av garasjehuset er planlagt.

Styret understreker at vi så langt har kun har laget et godt grunnlag for rehabiliteringsprosjektet og at gjennomføringen av rehabiliteringen betinger godkjennelse av generalforsamlingen i mars 2022. Styret vil gjennomføre et eget informasjonsmøte i forkant av generalforsamlingen der prosjektet og mulige finansieringsløsninger blir grundig presentert og det vil bli mulig å stille spørsmål.

I god tid før det håper vi at alle interesserte beboere vil sette av et drøyt kvarter til å se denne videoen, som er laget av konsulenten for prosjektet.