Styret jobber med flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten på området vårt. Noe involverer bymiljøetaten (og tar tid), mens noe kan vi gjøre selv. Et forslag vi har mottatt, er å opprette såkalte «hentepunkter» som budbiler kan oppfordres til å benytte. I første omgang vil vi prøve ut det knyttet til taxi-plassene; på vaskeplassen, ved ekkorommet og ved snuplassen foran Haraløkka. Selvfølgelig er dette frivillig, men vi håper at små leveranser som er lette å bære vil kunne bli levert der. Det vil komme opp egne «Hentepunkt-skilt» på stolpene som alt står på de nevnte tre plassene, for å markere tiltaket. For øvrig oppfordrer vi alle beboere som observerer budbiler eller andre varebiler som kjører for fort, til å melde fra direkte til selskapet sjåførene jobber for.

Tidligere i høst kom Bymiljetaten på styrets oppfordring og gjorde hastighetsmålinger på den kommunale veien. Resultatet ble at vi ifølge etaten kvalifiserer til å få en ny fartshump i løpet av 2021. Vi ønsker oss, og mener vi trenger flere, men det er en start.